P e t r a   K n ö t s c h k e  -  b e e l d e n d   k u n s t e n a a r

Grote bouwsels


Objecten van hout, touw, rubber, plexiglas en schroeven.


Constructions, made of wood, rubber, rope, plexiglass and screws.


Bouwsels in Den Haag

Tegendraads

Wortan

Pasos

Bouwsels in den haag Tegendraads Wortan Pasos Much of a muchness

Much of a muchness